ای ماه من!

اکنون که در این تیره آسمان می درخشی،

ستاره ای در آن سوی آسمان خیره ی توست!

ستاره ای که نه مال من است و نه مال تو،

ستاره ای که سال ها پیش مرده است ،

اما برق نگاهش همچنان باقی مانده است!

تا روی برگردانم که تو را بینم،

این تک ستاره محو می شود

و تنها خاطره اش می ماند

تا به من بفهماند درد کشیدن هم حدی دارد...!

#پر-نویس

پ ن:#پر-نویس ها تنها با ذکر نام نویسنده کپی شود:))