میگن هر روزی که توش خوشحال باشی عیده

میتونی اون روز

برای خودت 

کلی کادوهای قشنگ قشنگ بخری

تبریک بگی 

و خلاصه از این چیزا

با این وجود

تو خونه ی ما 

حتی دیگه عیدا هم

عید نیست

قربون خدای مهربونم

خیلی دوستت دارم خدایا جونم

اما یه عیدی خوشگل برای ما هم بزار

یه عید که نه

کاش کل سال عید می بود...!

#حال-و-روز-نویس